Zen 21 d.o.o.

Špruha 19, Trzin 1236

Poslovni račun odprt pri NLB d.d.:
SI56 0230 0026 2148 529 // BIC: LJBASI2X
ID za DDV:
SI63056950
Matična številka:
7190662000
Višina osnovnega kapitala:
7.500 EUR

Posameznih delov in gradiva ni dovljeno uporabljati za kakršnekoli komercialne ali nekomercialne namene. Izdelava ponatisov in vsaka nadaljnja uporaba podatkov s spletne strani ali njihova reprodukcija ali razmnoževanje so brez pisnega privoljenja prepovedani.