Vezani boste spoznali, da imate zelo razumevajočega partnerja, s katerim se lahko vedno pogovorite. Zato boste še posebej zainteresirani za ljubezenske zadeve in spolno življenje. V vseh pogledih boste skušali zadovoljiti potrebe svojega sopotnika. Danes se bodo neke zadeve na čustvenem področju samskih odvijale tako hitro, da jim ne boste mogli slediti. Ne ustrašite se, predvsem pa se ne podrejajte, saj bi s tem lahko resno ogrozili lastno identiteto.


Zaradi obilice talentov in interesov je za Dvojčka značilno, da je razpet med več stvari naenkrat. To je tudi razlog, da običajno nobenega področja ne obvlada popolnoma. Stalno išče in zbira informacije, ki so hrana za njegov intelekt. Je jasnega uma, vsestranski, zabaven ter poln življenja in idej. Zaradi svoje živahnosti je Dvojček središče pozornosti vsake zabave. Poleg tega, da se je nanj težko zanesti, ga je zaradi njegove dvojnosti včasih tudi težko razumeti. Spremembe v njegovem vedenju oziroma razpoloženju so lahko nenadne.

Preberi več